Full Dress Corporal Bugler 
Back Full Dress Corporal Bugler